HOME      CONTACT US      LOGIN

배관세척 전문기업 두손테크입니다.

사업분야 01     조회수 716
제목 xx반도체 냉각수라인세정
 <현장사진>

 
<크린룸작업준비>
 
 
 
 
 
<외부기계실 작업준비>
 
 
 
 
 
<케미칼 투여>
 
 
<약품 순환 중>
 
 
 <중화방청제 투여 후 깨끗한물로 플러싱 작업>
 
 
 
 
 
카테고리 SR 펄스핑공법


상호명 : 두손테크 | 대표 : 박 영 중 | 주소 :  서울특별시 강남구 역삼로7길 7 DOOSON TECH(역삼동, 중앙빌딩3층) | 고객센터 : 1544-2656 | 팩스 : 031-762-2635
사업자등록번호 : 220-09-64877 | 이메일 : pyj0035@gmail.com | Copyright © doosontech All rights reserved.